Archives par mot-clé : Knowledge transmission

FRANCIE A ČESKÉ ZEMĚ V 17. A 18. STOLETÍ: VZÁJEMNÉ VAZBY A OVLIVNĚNÍ V HUDEBNÍM ŽIVOTĚ

Mgr. Jana Franková, Ph.D. (Center pro barokní hudbu ve Versailles / Institut Bohuslava Martinů)

Ve středu 8. března 2017 proběhl na půdě Francouzského institutu v Praze jednodenní mezinárodní seminář věnovaný problematice vzájemných vazeb v hudebním životě mezi Francií a českými zeměmi v 17. a 18. století. Během tohoto mezioborového semináře přednesli své příspěvky čeští i zahraniční specialisté z oboru historie, knihovnictví a muzikologie. Cílem semináře bylo představit aktuální stav bádání k dané problematice a nastínit možný směr dalšího výzkumu. Continuer la lecture de FRANCIE A ČESKÉ ZEMĚ V 17. A 18. STOLETÍ: VZÁJEMNÉ VAZBY A OVLIVNĚNÍ V HUDEBNÍM ŽIVOTĚ