Archives par mot-clé : Marc Fumaroli

La République des Lettres − Marc Fumaroli

La république des Lettres

Marc Fumaroli, La République des Lettres. Paris : Gallimard , 2015.

Kniha La République des Lettres je souborem textů francouzského filologa a historika Marca Fumaroliho. Jak napovídá název, texty jsou spojeny svým cílem – vypracováním pojmu „republiky vzdělanců“ (res publica litteraria), kterému se Fumaroli věnuje již řadu let. Obsahem jsou pro knihu upravené články, shrnutí kurzů a konferenční příspěvky z let 1987-2012, které jsou rozděleny do čtyř oddílů: Ideální občanství (Une citoyenneté idéale), Konverzace (La Conversation), Vzdělaná zábava a korespondence (Le Loisir lettré et la correspondance), Životy (Les „vies“). Na začátku každého oddílu je zařazena kapitola s nejobecnějším záběrem, následují úžeji zaměřené studie.

Continuer la lecture de La République des Lettres − Marc Fumaroli