Archives par mot-clé : History and politics

Komunisti a povstania. Communists and Uprisings. (2012)

See the English abstract below.

Komunisti a povstania. Communists and Uprisings.

Ritualizácia pripomínania si protifašistických povstaní v strednej Európe (1945 – 1960). Ritualisation of Remembrance of the Anti-Nazi Uprisings in Central Europe (1945 – 1960).

Michal Kšiňan (a kol.)

Kraków, Towarzystwo Słowaków w Polsce 2012, 283 p.

ISBN: 978-83-7490-508-4

Cieľom predkladanej publikácie je analyzovať oslavy a pripomínanie si protifašistických povstaní v strednej Európe v rokoch 1945 – 1960. Konkrétne sme sa venovali povstaniu vo varšavskom gete (1943), Varšavskému povstaniu (1944), Slovenskému národnému povstaniu (1944) a pražskému povstaniu (1945). Výskum pripomínania si jednotlivých povstaní a zabúdania na ne slúži aj ako nástroj na skúmanie samotných režimov v Československu a Poľsku. V knihe sme sa zamerali na tri okruhy problémov: 1. prístup oficiálnej historickej spisby či dobovej publicistiky k povstaniam; 2. analýzu oficiálnych, ale aj neoficiálnych miest pamäti povstaní; 3. oslavy povstaní.

Continuer la lecture de Komunisti a povstania. Communists and Uprisings. (2012)

Komunisti a povstania (Communists and Uprisings)

Seminár o komunistickej interpretácii povstaní

See the English abstract below.

Dňa 25. júna 2012 sa konal v priestoroch Poľského inštitútu v Bratislave seminár s názvom Komunisti a povstania – ritualizácia pripomínania protinacistických povstaní v strednej Európe 1945 – 1960. Konkrétne išlo o povstanie vo varšavskom gete (1943), Varšavské povstanie (1944), Slovenské národné povstanie (1944) a pražské povstanie (1945). Podujatie sa konalo pod záštitou Historického ústavu SAV v spolupráci s Ústavom českých dejín Filozofickej fakulty Karlovej univerzity, Múzeom Varšavského povstania a CEFRESom.

Continuer la lecture de Komunisti a povstania (Communists and Uprisings)

Medzi vedou a politikou – večná dilema histórie?

Forum historiae

V posledných rokoch sme v mnohých európskych krajinách svedkami stále častejšieho schvaľovania zákonov týkajúcich sa pamäti a histórie. Podobné otázky neobišli ani Slovenskú republiku. Internetový časopis Forum historiae ponúkol vo svojom fóre s názvom Medzi vedou a politikou – večná dilema histórie? priestor na diskusiu o týchto problémoch v októbri 2009. Viacero štúdií, ale aj kratších príspevkov sa zaoberá situáciou najmä na Slovensku, avšak venujú sa aj iným krajinám, ako Srbsko, Francúzsko či celoeurópskym problémom. Spomenuté texty vhodne rozširujú a dopĺňajú príspevky zo seminára Lois mémorielles / Zákony o paměti sprístupnené na tejto stránke. Z úvodu k diskusii vyberáme: „Impulzom k nastolenej diskusii je Výzva z Blois z 28. októbra 2008, v ktorom časť európskej historickej obce protestuje voči pokusom niektorých štátov a Európskej únie zákonne stanoviť, ako interpretovať niektoré historické javy. Výzva vyvolala súhlasné i odmietavé reakcie historikov, politikov a širšej verejnosti. Diskusie, ktoré pôvodne reagovali najmä na situáciu vo Francúzsku, nie sú ani pre nás tak vzdialenou a odťažitou záležitosťou, akou by sa mohli na prvý pohľad zdať. Dôkazom sú najmä – pre mimoriadne stojaté vody slovenskej historiografie doslova búrlivé – reakcie a iniciatívy v súvislosti s Lex Hlinka na jeseň roku 2007.“

During last years more and more often, laws on memory and history have been adopted in many European countries. Slovakia could not avoid these problems, either. In October 2009, an internet periodical Forum historiae offered a discussion forum named Between the Science and Politics – the Everlasting Dilemma of History where a debate on these matters took place. Several studies and minor contributions deal with the situation in the field mainly in Slovakia, but also in other countries like Serbia and France or with questions concerning whole Europe. Most of contributions are in Slovak but one is in English.

Odkaz na fórum/link: http://www.forumhistoriae.sk/main/forum.html

Forum Recherche du CEFRES

Le blog du Centre français de recherche en sciences sociales (CEFRES) sera plurithématique et suivra les axes de recherche développés dans le centre : histoire, mémoire et sociétés, partis et institutions politiques, méthodes en sciences sociales, musées, frontières et migrations, minorités, corporéité. L’ouverture des différents thèmes se fera progressivement. Dans un premier temps, il s’agira de la discussion sur les « lois mémorielles ».
Le CEFRES organise des séminaires et des conférences et souhaite poursuivre par son blog les échanges initiés. A cette fin, les conférences les plus significatives sont enregistrées et seront disponibles sur le blog ainsi que les contributions des participants qui le souhaitent. Il s’agit aussi d’offrir une plateforme où pourront être réunies les informations transmises par ceux qui veulent participer à ces débats (mise en ligne de textes, renvois à des documents déjà accessibles sur d’autres sites, bibliographies…).