Archives par mot-clé : Central Europe

Autoportrait du goulag

France Culture dans son émission “Sur les docks” et RFI dans “La Marche du Monde” diffusent une série d’émissions issue du projet de recherche Archives sonores – mémoires européennes du goulag (ANR), coordonné par Alain Blum, CERCEC, EHESS/CNRS, en partenariat avec le Centre Marc-Bloch (Berlin), le CEFRES (Prague) et le Centre franco-russe de recherches en sciences humaines et sociales (Moscou).

Il présente les témoignages des déportés au goulag originaires d’Europe centrale.

Voir l’annonce de l’émission “Nos années goulag”

L’annonce détaillée des programmes et une série de photos décryptées.

Voir aussi le site directement issu du projet de recherche : http://museum.gulagmemories.eu/

Komunisti a povstania. Communists and Uprisings. (2012)

See the English abstract below.

Komunisti a povstania. Communists and Uprisings.

Ritualizácia pripomínania si protifašistických povstaní v strednej Európe (1945 – 1960). Ritualisation of Remembrance of the Anti-Nazi Uprisings in Central Europe (1945 – 1960).

Michal Kšiňan (a kol.)

Kraków, Towarzystwo Słowaków w Polsce 2012, 283 p.

ISBN: 978-83-7490-508-4

Cieľom predkladanej publikácie je analyzovať oslavy a pripomínanie si protifašistických povstaní v strednej Európe v rokoch 1945 – 1960. Konkrétne sme sa venovali povstaniu vo varšavskom gete (1943), Varšavskému povstaniu (1944), Slovenskému národnému povstaniu (1944) a pražskému povstaniu (1945). Výskum pripomínania si jednotlivých povstaní a zabúdania na ne slúži aj ako nástroj na skúmanie samotných režimov v Československu a Poľsku. V knihe sme sa zamerali na tri okruhy problémov: 1. prístup oficiálnej historickej spisby či dobovej publicistiky k povstaniam; 2. analýzu oficiálnych, ale aj neoficiálnych miest pamäti povstaní; 3. oslavy povstaní.

Continuer la lecture de Komunisti a povstania. Communists and Uprisings. (2012)

Komunisti a povstania (Communists and Uprisings)

Seminár o komunistickej interpretácii povstaní

See the English abstract below.

Dňa 25. júna 2012 sa konal v priestoroch Poľského inštitútu v Bratislave seminár s názvom Komunisti a povstania – ritualizácia pripomínania protinacistických povstaní v strednej Európe 1945 – 1960. Konkrétne išlo o povstanie vo varšavskom gete (1943), Varšavské povstanie (1944), Slovenské národné povstanie (1944) a pražské povstanie (1945). Podujatie sa konalo pod záštitou Historického ústavu SAV v spolupráci s Ústavom českých dejín Filozofickej fakulty Karlovej univerzity, Múzeom Varšavského povstania a CEFRESom.

Continuer la lecture de Komunisti a povstania (Communists and Uprisings)