Archives par mot-clé : Central Europe

Local Contexts / International Networks: Avant-Garde Magazines in Central Europe

Kassak Museum 17-19.9.2015

Local Contexts / International Networks: Avant-Garde Magazines in Central Europe (1910–1935) – International conference in the Kassák Museum, Budapest (17–19 September 2015)

The Kassák Museum is the only Hungarian museum devoted entirely to the avant-garde. It aims to become an internationally recognized research institute for East-Central European avant-garde art. In 2011, the Museum launched a programme centred around the presentation of archives and private collections, contemporary reflections on the avant-garde, and a reconsideration of Kassák’s oeuvre. Continuer la lecture de Local Contexts / International Networks: Avant-Garde Magazines in Central Europe

Autoportrait du goulag

France Culture dans son émission « Sur les docks » et RFI dans « La Marche du Monde » diffusent une série d’émissions issue du projet de recherche Archives sonores – mémoires européennes du goulag (ANR), coordonné par Alain Blum, CERCEC, EHESS/CNRS, en partenariat avec le Centre Marc-Bloch (Berlin), le CEFRES (Prague) et le Centre franco-russe de recherches en sciences humaines et sociales (Moscou).

Il présente les témoignages des déportés au goulag originaires d’Europe centrale.

Voir l’annonce de l’émission « Nos années goulag »

L’annonce détaillée des programmes et une série de photos décryptées.

Voir aussi le site directement issu du projet de recherche : http://museum.gulagmemories.eu/

Komunisti a povstania. Communists and Uprisings. (2012)

See the English abstract below.

Komunisti a povstania. Communists and Uprisings.

Ritualizácia pripomínania si protifašistických povstaní v strednej Európe (1945 – 1960). Ritualisation of Remembrance of the Anti-Nazi Uprisings in Central Europe (1945 – 1960).

Michal Kšiňan (a kol.)

Kraków, Towarzystwo Słowaków w Polsce 2012, 283 p.

ISBN: 978-83-7490-508-4

Cieľom predkladanej publikácie je analyzovať oslavy a pripomínanie si protifašistických povstaní v strednej Európe v rokoch 1945 – 1960. Konkrétne sme sa venovali povstaniu vo varšavskom gete (1943), Varšavskému povstaniu (1944), Slovenskému národnému povstaniu (1944) a pražskému povstaniu (1945). Výskum pripomínania si jednotlivých povstaní a zabúdania na ne slúži aj ako nástroj na skúmanie samotných režimov v Československu a Poľsku. V knihe sme sa zamerali na tri okruhy problémov: 1. prístup oficiálnej historickej spisby či dobovej publicistiky k povstaniam; 2. analýzu oficiálnych, ale aj neoficiálnych miest pamäti povstaní; 3. oslavy povstaní.

Continuer la lecture de Komunisti a povstania. Communists and Uprisings. (2012)

Komunisti a povstania (Communists and Uprisings)

Seminár o komunistickej interpretácii povstaní

See the English abstract below.

Dňa 25. júna 2012 sa konal v priestoroch Poľského inštitútu v Bratislave seminár s názvom Komunisti a povstania – ritualizácia pripomínania protinacistických povstaní v strednej Európe 1945 – 1960. Konkrétne išlo o povstanie vo varšavskom gete (1943), Varšavské povstanie (1944), Slovenské národné povstanie (1944) a pražské povstanie (1945). Podujatie sa konalo pod záštitou Historického ústavu SAV v spolupráci s Ústavom českých dejín Filozofickej fakulty Karlovej univerzity, Múzeom Varšavského povstania a CEFRESom.

Continuer la lecture de Komunisti a povstania (Communists and Uprisings)