Archives par mot-clé : Anti-Nazi Uprisings

Komunisti a povstania. Communists and Uprisings. (2012)

See the English abstract below.

Komunisti a povstania. Communists and Uprisings.

Ritualizácia pripomínania si protifašistických povstaní v strednej Európe (1945 – 1960). Ritualisation of Remembrance of the Anti-Nazi Uprisings in Central Europe (1945 – 1960).

Michal Kšiňan (a kol.)

Kraków, Towarzystwo Słowaków w Polsce 2012, 283 p.

ISBN: 978-83-7490-508-4

Cieľom predkladanej publikácie je analyzovať oslavy a pripomínanie si protifašistických povstaní v strednej Európe v rokoch 1945 – 1960. Konkrétne sme sa venovali povstaniu vo varšavskom gete (1943), Varšavskému povstaniu (1944), Slovenskému národnému povstaniu (1944) a pražskému povstaniu (1945). Výskum pripomínania si jednotlivých povstaní a zabúdania na ne slúži aj ako nástroj na skúmanie samotných režimov v Československu a Poľsku. V knihe sme sa zamerali na tri okruhy problémov: 1. prístup oficiálnej historickej spisby či dobovej publicistiky k povstaniam; 2. analýzu oficiálnych, ale aj neoficiálnych miest pamäti povstaní; 3. oslavy povstaní.

Continuer la lecture de Komunisti a povstania. Communists and Uprisings. (2012)

Komunisti a povstania (Communists and Uprisings)

Seminár o komunistickej interpretácii povstaní

See the English abstract below.

Dňa 25. júna 2012 sa konal v priestoroch Poľského inštitútu v Bratislave seminár s názvom Komunisti a povstania – ritualizácia pripomínania protinacistických povstaní v strednej Európe 1945 – 1960. Konkrétne išlo o povstanie vo varšavskom gete (1943), Varšavské povstanie (1944), Slovenské národné povstanie (1944) a pražské povstanie (1945). Podujatie sa konalo pod záštitou Historického ústavu SAV v spolupráci s Ústavom českých dejín Filozofickej fakulty Karlovej univerzity, Múzeom Varšavského povstania a CEFRESom.

Continuer la lecture de Komunisti a povstania (Communists and Uprisings)