FRANCIE A ČESKÉ ZEMĚ V 17. A 18. STOLETÍ: VZÁJEMNÉ VAZBY A OVLIVNĚNÍ V HUDEBNÍM ŽIVOTĚ

Mgr. Jana Franková, Ph.D. (Center pro barokní hudbu ve Versailles / Institut Bohuslava Martinů)

Ve středu 8. března 2017 proběhl na půdě Francouzského institutu v Praze jednodenní mezinárodní seminář věnovaný problematice vzájemných vazeb v hudebním životě mezi Francií a českými zeměmi v 17. a 18. století. Během tohoto mezioborového semináře přednesli své příspěvky čeští i zahraniční specialisté z oboru historie, knihovnictví a muzikologie. Cílem semináře bylo představit aktuální stav bádání k dané problematice a nastínit možný směr dalšího výzkumu. Continuer la lecture de FRANCIE A ČESKÉ ZEMĚ V 17. A 18. STOLETÍ: VZÁJEMNÉ VAZBY A OVLIVNĚNÍ V HUDEBNÍM ŽIVOTĚ

From philanthropy to the welfare system in Central and South-Eastern Europe. Imperial experiences at the turn of the century

Report on the workshop organized by the CRH-EHESS in Paris, February 16, 2017

by Mátyás Erdélyi (CEFRES / CEU)

This workshop is part of a series of four seminars organized by the Centre de recherches historiques (CRH-EHESS) entitled “From philanthropy to the welfare system in Central and South-Eastern Europe – Imperial experiences at the turn of the century” [De la philanthropie à la protection sociale en Europe centrale et du sud-est. Expériences impériales au tournant du XXe siècle]. They focus on the historical connections between philanthropic activities, social reform, and their legacy in the welfare systems of successor states in Central- and South-Eastern Europe. Continuer la lecture de From philanthropy to the welfare system in Central and South-Eastern Europe. Imperial experiences at the turn of the century