OTEVŘENÁ OBOROVÁ SETKÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE

29.4.2015 Etudes juives / Židovská studia
29.4.2015 Etudes juives / Židovská studia

Po posledním z osmi uskutečněných Otevřených humanitně a společenskovědních oborových setkáních bychom velmi rádi poděkovali více než 150 vědcům a badatelům, kteří se ochotně zúčastnili debat určených pro rozpracování a definování vědecko-výzkumné politiky CEFRESu.

http://www.cefres.cz/Forum-de-la-recherche-en-sciences

Okolo ústavu se tak utvořila inspirativní skupina příznivců, mezi kterými byli také pedagogové a výzkumní pracovníci z Univerzity Karlovy v Praze, z Masarykovy Univerzity v Brně, ze Západočeské univerzity v Plzni, z Univerzity Hradec Králové, z Univerzity Pardubice, z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a z dalších institucí (Vysoká škola ekonomická, Metropolitní univerzita, Česká zemědělská univerzita, Ústav mezinárodních vztahů).

Účastníci představili své badatelské zaměření, pokusili se o identifikaci silných témat příslušného oboru hodných zvláštní pozornosti, případně navrhli konkrétní aktivity, na jejichž rozvíjení v rámci Platformy CEFRES by měli zájem se podílet. Velmi nás těší, že mohl náš ústav nabídnout kolegům z České republiky prostor na setkání a diskusi.

30.4.2015 Droit, relations internationales, aires culturelles / Právo, mezinárodní vztahy, teritoriální studia
30.4.2015 Droit, relations internationales, aires culturelles / Právo, mezinárodní vztahy, teritoriální studia

La tradition de la philosophie française du corps et de la vie

Ce colloque organisé par Anne Gléonec (chercheuse à l’Institut de Philosophie de l’Académie des Sciences de République tchèque) s’est tenu du 10 au 12 mars 2015. Il s’est ouvert par une introduction de son organisatrice visant à problématiser l’idée même d’une « tradition » de la philosophie française du corps et de la vie. La notion d’une tradition de la pensée, dès lors qu’on y attache l’épithète d’une nation ou d’un territoire, est tout sauf évidente, pour ne pas dire – après Levinas – qu’elle ajoute à la grossièreté d’un possessif dès qu’il s’agit d’une pensée. Cet écueil avoué, c’est de manière restrictive que l’idée d’une tradition française a été considérée tout au long de ces journées, c’est-à-dire en prenant cette philosophie française comme une communauté de langue française, et non une restriction nationale.

Continuer la lecture de La tradition de la philosophie française du corps et de la vie