OTEVŘENÁ OBOROVÁ SETKÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE

29.4.2015 Etudes juives / Židovská studia
29.4.2015 Etudes juives / Židovská studia

Po posledním z osmi uskutečněných Otevřených humanitně a společenskovědních oborových setkáních bychom velmi rádi poděkovali více než 150 vědcům a badatelům, kteří se ochotně zúčastnili debat určených pro rozpracování a definování vědecko-výzkumné politiky CEFRESu.

http://www.cefres.cz/Forum-de-la-recherche-en-sciences

Okolo ústavu se tak utvořila inspirativní skupina příznivců, mezi kterými byli také pedagogové a výzkumní pracovníci z Univerzity Karlovy v Praze, z Masarykovy Univerzity v Brně, ze Západočeské univerzity v Plzni, z Univerzity Hradec Králové, z Univerzity Pardubice, z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a z dalších institucí (Vysoká škola ekonomická, Metropolitní univerzita, Česká zemědělská univerzita, Ústav mezinárodních vztahů).

Účastníci představili své badatelské zaměření, pokusili se o identifikaci silných témat příslušného oboru hodných zvláštní pozornosti, případně navrhli konkrétní aktivity, na jejichž rozvíjení v rámci Platformy CEFRES by měli zájem se podílet. Velmi nás těší, že mohl náš ústav nabídnout kolegům z České republiky prostor na setkání a diskusi.

30.4.2015 Droit, relations internationales, aires culturelles / Právo, mezinárodní vztahy, teritoriální studia
30.4.2015 Droit, relations internationales, aires culturelles / Právo, mezinárodní vztahy, teritoriální studia


Citer ce billet
Claire Madl (2015, 15 mai). OTEVŘENÁ OBOROVÁ SETKÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Forum Recherche du CEFRES. Consulté le 25 mai 2024, à l’adresse https://doi.org/10.58079/mi6j