Medzi vedou a politikou – večná dilema histórie?

Forum historiae

V posledných rokoch sme v mnohých európskych krajinách svedkami stále častejšieho schvaľovania zákonov týkajúcich sa pamäti a histórie. Podobné otázky neobišli ani Slovenskú republiku. Internetový časopis Forum historiae ponúkol vo svojom fóre s názvom Medzi vedou a politikou – večná dilema histórie? priestor na diskusiu o týchto problémoch v októbri 2009. Viacero štúdií, ale aj kratších príspevkov sa zaoberá situáciou najmä na Slovensku, avšak venujú sa aj iným krajinám, ako Srbsko, Francúzsko či celoeurópskym problémom. Spomenuté texty vhodne rozširujú a dopĺňajú príspevky zo seminára Lois mémorielles / Zákony o paměti sprístupnené na tejto stránke. Z úvodu k diskusii vyberáme: „Impulzom k nastolenej diskusii je Výzva z Blois z 28. októbra 2008, v ktorom časť európskej historickej obce protestuje voči pokusom niektorých štátov a Európskej únie zákonne stanoviť, ako interpretovať niektoré historické javy. Výzva vyvolala súhlasné i odmietavé reakcie historikov, politikov a širšej verejnosti. Diskusie, ktoré pôvodne reagovali najmä na situáciu vo Francúzsku, nie sú ani pre nás tak vzdialenou a odťažitou záležitosťou, akou by sa mohli na prvý pohľad zdať. Dôkazom sú najmä – pre mimoriadne stojaté vody slovenskej historiografie doslova búrlivé – reakcie a iniciatívy v súvislosti s Lex Hlinka na jeseň roku 2007.“

During last years more and more often, laws on memory and history have been adopted in many European countries. Slovakia could not avoid these problems, either. In October 2009, an internet periodical Forum historiae offered a discussion forum named Between the Science and Politics – the Everlasting Dilemma of History where a debate on these matters took place. Several studies and minor contributions deal with the situation in the field mainly in Slovakia, but also in other countries like Serbia and France or with questions concerning whole Europe. Most of contributions are in Slovak but one is in English.

Odkaz na fórum/link: http://www.forumhistoriae.sk/main/forum.htmlCiter ce billet
ksinan (2011, 21 février). Medzi vedou a politikou – večná dilema histórie? Forum Recherche du CEFRES. Consulté le 14 juin 2024, à l’adresse https://doi.org/10.58079/mi69

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.