Forum de la recherche en sciences sociales et humaines de République tchèque

http://www.cefres.cz/Research-Forum-in-Humanities-and

La Plateforme CEFRES a le plaisir de vous inviter au

FORUM DE LA RECHERCHE EN SCIENCES SOCIALES ET HUMAINES DE RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

qu’elle organise afin de contribuer à définir la politique scientifique du CEFRES et lancer des coopérations scientifiques européennes.

Le CEFRES ouvre une nouvelle page de son histoire à la suite de la Convention de collaboration signée le 21 novembre 2014 entre l’Ambassade de France en République tchèque, le Centre national de la recherche scientifique (CNRS), l’Université Charles de Prague (UK) et l’Académie des sciences de la République tchèque (AV ČR). Cette convention a créé une Plateforme de coopération franco-tchèque en sciences humaines et sociales, dite « Plateforme CEFRES », avec l’AV ČR et l’UK. Aussi le CEFRES souhaite-t-il définir sa politique scientifique, c’est-à-dire ses trois axes de recherche, en concertation étroite avec les chercheurs de République tchèque désireux de travailler avec lui.

Au cours du mois d’avril, une série de réunions bi-disciplinaires permettront aux chercheurs de tous les domaines des sciences humaines et sociales qui le souhaitent de présenter leurs objets d’études et de discuter des possibilités de coopération que le CEFRES pourrait inclure dans ses axes scientifiques. Durant ces rencontres, la directrice du CEFRES, Mme Clara Royer, fera part de sa conception de l’activité de cette institution devenue, après 25 ans d’existence, une composante incontournable du milieu académique tchèque

Calendrier des rencontres (en cours d’élaboration) :

Continuer la lecture de Forum de la recherche en sciences sociales et humaines de République tchèque

Komunisti a povstania. Communists and Uprisings. (2012)

See the English abstract below.

Komunisti a povstania. Communists and Uprisings.

Ritualizácia pripomínania si protifašistických povstaní v strednej Európe (1945 – 1960). Ritualisation of Remembrance of the Anti-Nazi Uprisings in Central Europe (1945 – 1960).

Michal Kšiňan (a kol.)

Kraków, Towarzystwo Słowaków w Polsce 2012, 283 p.

ISBN: 978-83-7490-508-4

Cieľom predkladanej publikácie je analyzovať oslavy a pripomínanie si protifašistických povstaní v strednej Európe v rokoch 1945 – 1960. Konkrétne sme sa venovali povstaniu vo varšavskom gete (1943), Varšavskému povstaniu (1944), Slovenskému národnému povstaniu (1944) a pražskému povstaniu (1945). Výskum pripomínania si jednotlivých povstaní a zabúdania na ne slúži aj ako nástroj na skúmanie samotných režimov v Československu a Poľsku. V knihe sme sa zamerali na tri okruhy problémov: 1. prístup oficiálnej historickej spisby či dobovej publicistiky k povstaniam; 2. analýzu oficiálnych, ale aj neoficiálnych miest pamäti povstaní; 3. oslavy povstaní.

Continuer la lecture de Komunisti a povstania. Communists and Uprisings. (2012)

Komunisti a povstania (Communists and Uprisings)

Seminár o komunistickej interpretácii povstaní

See the English abstract below.

Dňa 25. júna 2012 sa konal v priestoroch Poľského inštitútu v Bratislave seminár s názvom Komunisti a povstania – ritualizácia pripomínania protinacistických povstaní v strednej Európe 1945 – 1960. Konkrétne išlo o povstanie vo varšavskom gete (1943), Varšavské povstanie (1944), Slovenské národné povstanie (1944) a pražské povstanie (1945). Podujatie sa konalo pod záštitou Historického ústavu SAV v spolupráci s Ústavom českých dejín Filozofickej fakulty Karlovej univerzity, Múzeom Varšavského povstania a CEFRESom.

Continuer la lecture de Komunisti a povstania (Communists and Uprisings)

Ekomuzea a “genius loci”

Dne 24. března 2011 proslovil v CEFRES v Praze přednášku věnovanou otázce „genia loci“ a konceptu ekomuzeí britský profesor muzeologie Peter Davis z univerzity v Newcastlu. Přednášky shrnula závěry výzkumu, který ve spolupráci s doktorandkou International Centre for Cultural and Heritage Studies Stephanii Hawkeovou, připravil a vedl v oblasti anglického národního parku North Pennines.

 Ochrana North Pennines, které jsou nazývány „poslední anglickou divočinou“ a kde se nachází mimo jiné geologický park zařazený na seznam světového přírodního dědictví UNESCO, s sebou nese určité limity pro rozvoj oblasti. Hlavní ekonomickou aktivitu představuje pastevectví. Oblast čelí nedostatku pracovních příležitostí a stárnutí populace. Na druhou stranu, díky kvalitě životního prostředí, zaznamenává příliv nových obyvatel.

 Výzkum, potažmo pražská přednáška se zaměřily na následující otázky: Co tvoří „genia loci“ oblasti North Pennines? Jakým způsobem přispívá ke „geniu loci“ kulturní dědictví? Jak skrze činnost věnovanou ochraně kulturního dědictví lidé objevují „genia loci“? Jaké znaky má „neprofesionální“ péče o kulturní dědictví a v čem spočívá její přínos? Mohl by model ekomuzea nějak přispět k ochraně kulturního dědictví a posílení místních komunit v této oblasti?

 Z přednášky vyplynulo, že péče o kulturní dědictví podporuje „smysl pro místo“, neboť je zdrojem hrdosti a sebedůvěry. Kulturní dědictví také spoluvytváří pocit kontinuity místní identity, mimo jiné tím, že podporuje pocit sounáležitosti („být odtud“), představuje „pomůcku“ pro paměť, generuje „pamětnické řeči“ a určitá součást kulturního dědictví umožňuje nově příchozím, aby se začlenili do komunity. V oblasti North Pennines neexistuje ekomuzeum jako takové, ale odehrává se zde řada aktivit, které jsou iniciovány místními (zejména lidmi na odpočinku ze střední třídy) a které přispívají k ochraně kulturního dědictví a udržují zdejší „genius loci.“

Hana Havlujová

“Adolf Loos Season” au Royal Institute of British Architects à Londres

RIBA et Villa Mueller, PragueLe Musée de la Ville de Prague organise une conférence de presse à l’occasion de la reprise de l’exposition “Adolf Loos – son œuvre en pays tchèques” au Royal Institute of British Architects à Londres (RIBA ), du 24 février au 3 mai 2011 cf. sous le titre “Adolf Loos Season”

Conférence de presse : le mercredi 2 mars 2011 à 14h. Villa Müller (Nad Hradnim vodojemem 14/642 – Prague 6).

L’exposition est organisée par le Musée de la Ville de Prague en collaboration avec le Royal Institute of British Architects (London), le Centre tchèque et le Forum culturel autrichien à Londres.

L’exposition de Prague sera complétée des documents concernant Adolf Loos conservés dans les collections du RIBA et une section spéciale sera consacrée au réaménagement de la Villa Müller de Prague.

Voyez aussi : www.muzeumprahy.cz

Voix de chercheurs, débats publics

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search